SDM03P88BO1Så skal vi til det igen. Hvor meget skal du betale i skat i 2018? Og får jeg mere eller mindre udbetalt?

I midten af november kommer forskudsopgørelsen i din skattemappe.

Du bør tjekke tallene og rette dem til, så du får betalt den rigtige skat og ikke har en opsparing hos SKAT eller ender med et underskud.

Tallene på forskudsopgørelsen bliver automatisk dannet. Derfor kan de være behæftet med fejl. Tallene som ligger til grund for den nye forskudsopgørelse er dine skattetal fra 2016. Derfor er sandsynligheden for fejl af forskellig karakter ret stor.

Vi anbefaler at du kigger nærmere på:

Indkomst

Din lønindkomst kan have ændret sig siden 2016 og SKAT foretager kun en indeksregulering af din løn. Hvis du modtager pension, så skal du være særlig opmærksom, da Udbetaling Danmark bruger din forskudsopgørelse til beregning af din pension.

Renteindtægter/-udgifter

Husk også at tjekke dine renteudgifter. Specielt hvis du har variabelt forrentet lån, da dette har været en del faldende siden 2012. Også hvis du har fået lagt lån om. Ligeledes skal du tjekke dine renteindtægter, hvis du har obligationer eller kontanter stående.

Befordring

Husk at du skal ændre, hvis du har skiftet job eller ikke har haft dit befordringsfradrag i så mange år. Så skal det tastes ind igen og husk at få det med igen på din årsopgørelse. Der findes en beregner på SKAT´s hjemmeside.

Yderligere skal du tjekke dit bidrag til A-kasse, fagforening, børnebidrag, ejendomsværdiskat og aktieindkomster

Håndværkerfradrag.

Du kan få fradrag for dine udgifter som er dækket af håndværkerfradraget. På vores hjemmeside kan du se hvad der kan gå ind under fradraget. Søg på håndværkerfradrag, så kan du se en liste med de fradragsberettigede områder. I 2016 blev fradraget ændret, så det bliver mere grønt. Det betyder, at udgifterne skal støtte energiforbedringer og klima